തെയ്യം : വസൂരിമാല, Theyyam : Vasoorimala

Newer Post Older Post

4 Responses to “തെയ്യം : വസൂരിമാല, Theyyam : Vasoorimala”

അച്ചു said...

നന്നായിരിക്കുന്നു....ഈ ബ്ലോഗിൽ recent post ന് ഒരു widget add ചെയ്തൂടേ??? പഴയപോസ്റ്റുകൾ കാണാൻ എളുപ്പമാകും...

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
പ്രതി said...

അച്ചു,
സന്ദർശനത്തിന് നന്ദി. നിർദ്ദേശം പരിഗണിക്കാം

ഒറ്റക്കണ്ണന്‍. said...

നന്ദി.. ഭായ്.. നല്ല ഒരു പോസ്റ്റ്. ചിത്രങ്ങള്‍ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം വസൂരി മാലയേയും കണ്ഠകര്‍ണ്ണനേയും പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനു ഒരു സ്പെഷ്യല്‍ നന്ദി കൂടി... :)