തെയ്യം : Theyyam

നാറാത്ത് ശ്രീ വലിയപറമ്പ് മാരിയമ്മന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രം

Newer Post

One Response to “തെയ്യം : Theyyam”

നനവ് said...

ഫോട്ടോകൾ നന്നായിട്ടുണ്ട്...തെയ്യം നേരിട്ട് കാണുന്ന പ്രതീതി..അടിക്കുറിപ്പുകളും,ഐതിഹ്യങ്ങളും,വിവരണങ്ങളും കൂടി ചേർത്താൽ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.....