പൂമ്പൊടി


Newer Post Older Post

6 Responses to “പൂമ്പൊടി”

അലി said...

മനോഹരമായിരിക്കുന്നു.

നനവ് said...

നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രതി. ചുവപ്പ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയോ?..

Jimmy said...

അതി മനോഹരം...

Naushu said...

നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്

കൂതറHashimܓ said...

ഒത്തിരി വലുതായപ്പോ കാണാന്‍ ഒരു രസൂല്ലാ.. !!

നന്ദകുമാര്‍ said...

great!!!