മുന്തിരി കാഴ്ച്ചകൾ


Newer Post Older Post

9 Responses to “മുന്തിരി കാഴ്ച്ചകൾ”

റ്റോംസ് കോനുമഠം said...

പുളിക്കുവോ..?

ജിമ്മി said...

മുന്തിരി പാടം വിളഞ്ഞു നില്‍ക്കാണല്ലോ.. നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍...

Noushad said...

lovely :)

Renjith said...

:)

ശ്രീ said...

കിടിലന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍!

Naushu said...

ആദ്യത്തെ ഫോടോ വെളിച്ചം അല്‍പ്പം കൂടിപ്പോയി...
എന്നാലും നല്ല മധുരമുണ്ട്....

കുമാരന്‍ | kumaran said...

കൊള്ളാലോ, പ്രദീപേ..

Rishi said...

Nice

പ്രതി said...

റ്റോംസ് : ഇത്രയും മധുരമുള്ള മുന്തിരി ഇതിനു മുൻപ് കഴിച്ചിട്ടില്ല
ജിമ്മി, നൌഷാദ്, രഞിത്ത്, ശ്രീ,കുമാരൻ, റിഷി : ആഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി...
നൌഷു : ഡേലൈറ്റ് ആണ്, കുറച്ചു മഴക്കാറും, വെളിച്ചം കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കീഴ്ഭാഗം മുഴുവൻ വല്ലാതെ ഡാർക്ക് ആയിപ്പോകും