മിനിയേച്ചർ മാജിക്


Newer Post Older Post

6 Responses to “മിനിയേച്ചർ മാജിക്”

പ്രതി said...

വിവാഹ വീടുകളിലെ മിനിയേച്ചർ ബൾബ്ബുകളുടെ ചില ചിത്രങ്ങൾ

Rishi said...

Nice experiment

Dipin Soman said...

നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍.
പുതിയ പരീക്ഷണം കൊള്ളാം പ്രതീപേ..

ഹരീഷ് തൊടുപുഴ said...

great..!!

പ്രതി said...

അഭിപ്രായം അറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

Sarin said...

nannayitundu pareekshanagal..